6:e kapitlet i skollagen - ordningsregler

Alla behöver vi uppdatera oss ibland, på vad som gäller. Det vore enklare om dom som är ålagda att följa lagen gjorde det, så slapp vi föräldrar undervisa i detta hela tiden.

Skolans uppdrag är att vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling – inte tvärtom.

6 kap.
Ordningsregler 8 b §
Rektorn ansvarar för att det finns ordningsregler för varje skola. Ordningsreglerna skall utarbetas och följas upp under medverkan av lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och deras vårdnadshavare. (SFS 2006:205)

Jodå, vi får vara med, så långt att vi får skriva på pappret när reglerna är klara.

Det är rektors ansvar att se till att det finns ordningsregler på skolan. Dessa ska vara anpassade efter varje skolas unika behov. Reglerna ska tas fram tillsammans med lärare och övrig personal samt företrädare för eleverna och, i grundskolan och motsvarande skolformer även deras vårdnadshavare. Det är viktigt att ordningsreglerna diskuteras regelbundet och att eleverna är med och formulerar vad som ska gälla på just deras skola och gör reglerna till sina egna. Detta innebär att reglerna inte är en gång för alla givna utan att de återkommande tas upp till diskussion. Det är även viktigt att vårdnadshavarna deltar, eftersom det bland annat underlättar de diskussioner som kan uppkomma om en elev inte följer de uppsatta reglerna.

Just det ja, dom ska vara anpassade efter varje skolas unika behov ;)

Det ska vara konkreta och lättförståliga.
Ordningsreglerna ska återspegla de grundläggande demokratiska värderingar som gäller i skolan och samhället i övrigt och får inte strida mot lag eller annan författning. Utformningen och tillämpningen av ordningsreglerna får inte vara sådana att elever, lärare eller övrig skolpersonal upplever att de blir diskriminerade eller kränkta på grund av dessa. Utformandet och tillämpningen av reglerna ska ske med hänsyn till elevernas självkänsla och integritet.

Konkreta? njeee, lättförståliga, nja knappast för då hade dom ju inte inneburit något problem.
Men det är ju mest spännande, att dom ska följa samhället i stort. På gymnasiet tex, är det någon som bryr sig om keps/mössa/luva då? Vad ger det för signaler, att det då plötsligt är tillåtet? Hur förvirrande är inte det`?
INTE strida mot annan lag eller författning - hmmm, har bestämt för mig att det finns en Diskrimineringslag - men jag har kanske fel?
Dom får inte upplevas diskriminerande eller kränkande - men oj då, det gjorde dom visst...

Det är viktigt att skolans lärare och övrig personal markerar gränserna om en elev bryter mot ordningsreglerna. Personalen på skolan måste ha ett gemensamt förhållningssätt till de situationer då en elev kan tänkas bryta mot dessa. Det är därför viktigt att reglerna diskuteras regelbundet inom lärargruppen. Ur ett elevperspektiv är det viktigt att skolans personal agerar konsekvent då eleverna inte följer ordningsreglerna. Ordningsreglerna ska utvärderas och följas upp av skolans personal tillsammans med eleverna och deras vårdnadshavare.

Gemensamt förhållningssätt?? Men varför då? Det är bättre om all personal tycker olika om saker, det gör det extra förvirrande för eleverna.

Det är viktigt att ordningsreglerna ses över så att de hela tiden återspeglar situationen på skolan.

Genom lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever har kraven på att skolan ska agera om en elev trakasseras skärpts. Klädsel är något som normalt bestäms av eleverna själva. I arbetet med ordningsreglerna kan man diskutera och komma överens om ett gemensamt förhållningssätt till klädsel, som till exempel vad som gäller med en alltför utmanande klädsel som av andra elever kan uppfattas som stötande. Det finns vissa speciella fall då skolledningen behöver fatta beslut om en enskild elevs klädsel.

Ska dom ses över hela tiden? Ja, kanske är det så att tiderna förändras, och vi kanske inte lever på 20-talet längre. Kanske är det så att modet förändras sådär in i mellan. Kanske blir det plötsligt fräckt att visa kalsongerna för omvärlden, men det är väl inte direkt stötande för omgivningen va?

Om klädseln i det enskilda fallet väsentlig skulle försvåra kontakten mellan lärare och elever eller medför särskilda risker vid laborationer eller liknande övningar kan man ha ett förbud mot den klädseln även om den har religiös bakgrund.

Detta kan jämföras med situationen då en elev inte tillåts att bära slöja i skolan. Ett sådant förbud kan inte motiveras av att skolan inte kan fullgöra sitt uppdrag. Ett generellt förbud mot att bära slöja innebär därför att elever som av religiösa skäl bär slöja stängs ute från skolan, vilket strider mot skollagens krav om att skolan ska vara öppen för alla. .

Det där har jag ju påpekat förut juuu. Skolan KAN ju fullgöra sitt uppdrag även om någon har nåt på huvet. Men varför sträva mot en skola för alla, fruktansvärt onödigt. Det är bättre vi trakasserar dom som av olika anledningar avviker. Det ger ju uppenbarligen en hel del tillfredställelse till de som själva lider inombords, och det är ju viktigt att dom får ur sig det ju...

Ja så är det.
Och när man ändå håller på så bryter man lite mot lagar och paragrafer så har man riktigt fått ur sig sitt lidande. Varför göra livet värt att leva för eleverna? Det är ju hemskt onödigt..... tänkte inte på de...Alla dunderkommentarer
Ewa S har skrivit detta:

Jag säger bara en sak. Suck. Jo en sak till. Ingår inte ämnet läsförståelse på rektorsutbildningar? man kan ju liksom inte tro det.....

2009-06-12 @ 10:12:44
vicke har skrivit detta:

Jag tittar in för att önska dig en Glad Midsommar och en trevlig sommar.

n i e n n a har skrivit detta:

Hejsan!

Har läst här ett tag nu och det är skrämmande hur det "fungerar" på skolorna i Sverige!

Även vi kämpar med skolan för vår son, lyckligtvis har vi en assistent som är helt suverän men hur länge han får fortsätt eller orkar med vet vi ju inte..

2009-06-16 @ 13:36:59
http://nienna.se är min hemadress
Mia har skrivit detta:

Håller med NIENNA - om hur skrämmande det "fungerar" på skolorna i landet på 2000 talet.Undrar också om det är nått galet på din sida, jag har skrivit flera kommentarer och kollat efter svar på dom men inga syns?Jaja...ha en bra sommar!

2009-07-09 @ 11:17:26
http://bloggenmin.webblogg.se/ är min hemadress

Här skriver du din goa kommentar ;)

Ditt vackraste namn ;)
Jag ser dig ;)

Din hemliga adress ;)

Din hemadress? ;)

Din dunderkommentar skriver du här ;)

Trackback
Dagens namn:

Bloggens startsida

Sök i bloggen