Min syster skulle varit 32 nu....

Jag var iväg sent i eftermiddag till min systers grav.
Behövde tända ett ljus för henne idag kände jag.

Det var enormt vackert på kyrkogården med alla levande ljus.

Det är nu lite drygt 17 år sedan min syster dog, 22 oktober 1991, 14 år ung.
Jag fyller år 18 oktober, min bror 23 oktober.

Jag minns min brors 6-årsdag som igår, dagen efter min systers bortgång.
Han förstod inte mycket, och jag glömmer aldrig hans förvirrade ögon när vi sjöng "ja må han leva".
Man brukar stå upp och ta i när man sjunger den, alla brukar vara glada.

Ja, ni kan ju tänka er, att det inte riktigt såg ut så den gången.

Jag var gravid med min äldsta son, som föddes i mars året därpå. Jag var på något sätt tvungen att komma vidare rätt fort, då jag hade en ny liten människa att ta hand om.

Jag åkte också och tände ett ljus för flickornas farmor och farfar. Tyvärr var dom borta innan flickorna föddes, så dom har aldrig träffat sina farföräldrar.

Varje gång jag är vid deras grav, reagerar jag på datumet.
Deras farfar dog 21 oktober 1977.

Min syster dog 22 oktober..... Min syster är född 1977

Lite spoky....

Nu säger jag gonatt för ikväll...

Pump up the muffins..

Hör här nu.
Att ha en pumpa som glänser på utsidan är ju helt världsviktigt.
Ja, åtminstone om man ska tro dom minsta i huset, som flera gånger i veckan har upplyst mig om att ALLA, ja precis ALLA minsann har en pumpa i trädgården.

Jomen.... sen att inte jag har upptäckt detta fenomen i varje trädgård är ju helt oviktigt *hmm*

Men jag fick väl åka o köpa en pumpa då da...

Och visst är den väl TJUSIG ;)

en lysande gubbe på altanen

Men att det skulle va ett sånt jäkla jobb o gräva ut gojan hade jag inte väntat mig.
Och va MYCKET det va i?!?!?

Ja, ni hör ju själva, att det minsann är första gången jag dissikerar en pumpa. (eller oxå har jag gjort det förut men helt förträngt de)

Och nu ska ni få bannor minsann, för ni SLÄNGER väl inte innehållet????
Man kan ju faktiskt inte gå o köpa så mycket MAT, och bara slänga i soporna.

Nädå... vet ni att man kan äta kärnorna??
Det visste inte jag heller, men dom var SKITGOA.
Rostade pumpakärnor med lite salt på. MUUMS!!!
Världsagoa rostade pumpakärnor.

Sen så blev det ju en jädra massa pumpakött oxå.
Visste ni att pumpan är släkt med melon och gurka?
Ja, det är ju ungefär samma typ av grönsak... ja, melon och gurka är ju ungefär lika vattnigt... eller nåt
Squash är ju mer likt då, fast innehåller inte lika många kärnor som pumpan.. .tro jag bestämt...
Smakar oxå ungefär lika.. ingenting... yääärk.
Fast squash är sabla gott att steka, med lite krydda på.. mmmm.

Men tillbaks till köttet då.... ja alltså inte krokodilkött, utan pumpaköttet...
Det måste ju gå att använda oxå.
Oooo joda, det gjorde det allt.
PUMPAMUFFINS!!!!

Jag lovar, dom var GUDOMLIGA!!!
Men som sagt, sånt jävla jobb för att få en ljuslykta. Fick ju åka o köpa bakpulver för jag blev så tvungen att testa detta.

Så nu har jag en bytta pumpakött i kylen, som jag får baka mer muffins på i morgon.
Kanske till och med ska prova att baka squashmuffins, borde ju faktiskt funka.
Vilka nyttigheter.

Så nu har ni fått en pumpalektion, och SKÄMS på er om ni slänger allt det goda inuti. Man måste ta vara på maten.

Njut av goa pumpamuffins ;)

Helt ljuvliga pumpabullar

Barnombudsmannens remissvar om ny skollag

Jag klickade mig in på BO:s sida för en bra stund sen, och fastnade där ;)

Jag har läst deras remissvar om förslaget till ny skollag, mycket intressant.

Det är mycket att läsa, så för er som inte orkar har jag klippt ut de delar som jag fann extra intressant ;)

Här är länke till BO:s blogg ;) *visslar*
En skola för alla

Och länken till remissvaret
Den finns även som remissvar.pdf2.5 Behörighetsregler för rektorer och förskolechefer


Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att bara den som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt ska få anställas som rektor eller förskolechef. Vi anser att rektorer och förskolechefer även ska ha specialpedagogisk insikt eftersom rektorn fattar viktiga beslut om särskilt stöd till elever såsom åtgärdsprogram, och behöver ha särskild kompetens om till exempel barn med funktionsnedsättningar och deras särskilda behov.

MYCKET BRA!!!!!


Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Varje barn har enligt barnkonventionens artikel 6 rätt till liv och utveckling. Artikel 29 framhåller att utbildningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter, även när det gäller sådant som barnet har en speciell talang för.

Även elever som lätt når kunskapskraven eller som är särskilt duktiga inom något område har därför med stöd i barnkonventionen rätt att få individanpassad undervisning och uppmuntran att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. Detta kan gälla till exempel ett barn med autism som har en specialbegåvning.

Ett krav på att elever som utvecklas snabbt ska ha rätt till stimulans och utmaningar i skolarbetet säkerställer dessa elevers rätt till utveckling. Detta får inte, som vi nämnt tidigare, stå i motsatsförhållande till de barn som är i behov av särskilt stöd.

KANONBRA!!!!!


Ett barn berättar

om hur det känns att inte få några utmaningar i lärandet: ”Det blev sämre än i typ ettan. Någon som inte var lärarutbildad. Jag fick göra samma saker som jag redan kunde. Jag fick inte ens en mattebok. Jag fick inte ens testa. Min svensklärare ger mig alfabetet som jag kunde i ettan.”

*smile*


3.2 Särskilt stöd
Barnombudsmannen avstyrker begränsningen i lagförslagets 3 kap. 7 § som innebär att eleven endast ska ges stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som ”minst” ska uppnås.

Detta menar vi är att sätta ambitionsnivån endast till betyget Godkänt och begränsar möjligheterna för eleverna att utvecklas maximalt. Bestämmelsen stämmer inte överens med den inledande bestämmelsen i 1 kap. 1 § som reglerar att barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

BRAAA!!!!!


Barnombudsmannen anser att det är av största vikt att ta tillvara barnets synpunkter vid utarbetandet, uppföljningen och utvärderingen av åtgärdsprogrammet.

I förslaget till lagtext anges att ”Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas”. Barnombudsmannen anser att det är en alltför vag formulering. Lagtexten bör omformuleras till exempelvis ”Elevens och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta och påverka innehållet i programmet och uppföljningen av det”.

 

Alldeles lysande anser jag, det hindrar ju direkt skolor som av någon anledning fått uppfattningen om att dom utformar och sen ska förälder o elev skriva på vad som helst.


3.5.2 Information om grunderna för betygssättningen
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att en bestämmelse ska införas i den nya skollagen om att eleven ska få information om grunderna för betygssättningen. Vi anser liksom beredningen att elevens rätt till information om på vilka grunder betyg sätts behöver stärkas.


5.3 Disciplinära åtgärder
Barnombudsmannen avstyrker förslaget om kvarsittning. Vi menar att kvarsittning inte handlar om att skapa studiero för andra elever utan att det enbart måste ses som en bestraffning för den enskilde individen. Barnombudsmannen anser inte att det främjar lusten att lära att ge en elev kvarsittning utan att eleven då förknippar skolans lokaler med något negativt.

Det kan också finnas tillfällen då barnet har svårt att utebli från andra åtaganden med familjen eller fritidsaktiviteter. Enligt artikel 16 i barnkonventionen har alla barn rätt till ett privat- och familjeliv

 

Vi får vara glada för att det åtminstone finns någon i landet som förstår att bestraffning inte leder någon vart. Jag hoppas regeringen lyssnar.


Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att möjligheten att stänga av en elev inskränks till två tillfällen per kalenderhalvår, men avstyrker förslaget att varje avstängning kan pågå så länge som en vecka.

Detta strider mot barnets rätt till utbildning enligt artikel 28 i barnkonventionen och den skolplikt vi har i Sverige. Det är inte tillräckligt att eleven erbjuds kompensation för den undervisning hon eller han går miste om till följd av avstängningen.

 

Det mest spännande är hur man utformar lagar som direkt strider mot andra lagar ;)


9.7 Mottagande och placering vid skolenhet med offentlig huvudman


Barnombudsmannen avstyrker förslaget. Vi anser att det är oacceptabelt att en skolenhet kan hävda betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för att neka att ta emot en elev eller för att flytta en elev till en annan skolenhet.

Det kan inte anses förenligt med icke-diskrimineringsprincipen i artikel 2 i barnkonventionen att exempelvis barn med funktionsnedsättning inte ska kunna gå i den skola som eleven och hans eller hennes vårdnadshavare önskar.

 

Jag håller med till 280%. För sjutton, borde inte BO få skriva skollagen själv?


10.6 Rätt för vårdnadshavare att välja skolform


Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att den så kallade försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång görs permanent och skrivs in i skollagen.
Förslaget innebär att om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnets tas emot i särskolan, ska barnet fullgöra skolplikten enligt vad som gäller för barn i allmänhet enligt skollagen. Barn ska dock utan vårdnadshavarens medgivande kunna placeras i grundsärskolan om det med hänsyn till barnets bästa finns synnerliga skäl för detta. Barnombudsmannen anser att det är viktigt att exemplifiera vad som kan anses vara synnerliga skäl.

Barnombudsmannen anser också att även barnet ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt beträffande valet av skolform.

 

Jag är tyvärr orolig för att inskrivningar i särskolan kommer att öka i.o.m detta lagförslag. Ni kan ju tänka er hur skola/kommun i än större utsträckning kommer hävda att dom vet vad som är bäst för ditt barn. Fyy jag ryser, denna förändring gör det svårare för föräldrar och elever.


27.2 Anmälningsplikt för personal m.m.


Barnombudsmannen tillstyrker Skollagsberedningens förslag att lärare och annan personal i skolan ska ha anmälningsskyldighet till förskolechef eller rektor i de fall de får veta att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling.

Barnombudsmannen tillstyrker också förslaget att en förskolechef respektive rektor i sin tur ska ha anmälningsskyldighet till huvudmannen som har ansvar för att utreda anmälan och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Barnombudsmannen anser att det av lagtexten bör framgå att anmälan såväl från lärare och annan personal samt anmälan från förskolechef eller rektor bör ske omgående.

Vi är positiva till att det föreslås att det ska framgå av lagstiftningen att huvudmannen skyndsamt ska utreda en anmälan. Det är oerhört viktigt att barn som är utsatta för kränkande behandling i skolan kan få hjälp och stöd omgående och att ett förebyggande arbete påbörjas för att förhindra ytterligare kränkningar.

 

BRA, med tydliga och konkret lagtexter. SKA ha anmälningsskyldighet står det. BRA, men torde vara en självklarhet med eller utan lag. Vi pratar väl barns rätt till en trygg skola???


 

Nu blev jag hemskt trött. Det kostar på att lusläsa lagar och paragrafer. Men vad hade hänt med mitt barn om jag inte tagit mig den tiden??

Natti natti

 


Uppdrag granskning - Föreläsning

Fyfan så trött jag BLIR!!! Sitter och kollar på uppdrag granskning som handlar om inskrivningar i särskolan.

Vad lever vi i för land år 2009 som aktivt arbetar för exkludering och utanförskap????
Jag blir så satans FÖRBANNAD, så jag kokar över.

I norge, danmark, Usa, england, canada osv osv, har man för länge sen slopat särskolan som skolform, just pga att det riskerar att slå ut de som har gått där, och gör det svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Just det där med arbetsmarknaden skyller man på att det är så tufft ändå. Hur kan man bara uttala sig så??
Det vet väl alla att det inte erbjuds något annat än daglig verksamhet, aktivitetsstöd osv för de som går ut särskolan. Hur kan dom missa det på utbildningsdepartementet??

Som jag så ofta brukar tycka så kanske dom ska prova att vandra ut i verkligheten emellanåt och fråga dom som är/varit där.
Det är jättebra naturligtvis att det erbjuds daglig verksamhet där många också kan få en möjlighet att vara på en vanlig arbetsplats. Men sen stannar det vi detta. För vad får dom göra?
Vika ihop kartonger!?!? Är det verkligen så att bara för du har en lindrig utvecklingsstörning så klarar du inget annat? Och vem bedömer det?

Jag ser detta där jag handlar. Jag ser också hur denna personen mitt i kartongvikandet hjälper kunder i affären med att visa vad varor finns, hur dom ska scanna in varorna med självscannern, hur kunderna få svar på sina frågor. Precis som vilken anställd som helst. Personen klarar alltså det, som andra gör. Hur kommer det sig då att man låter denna människa vika kartonger hela tiden?

Jag är helt övertygad om att personen ifråga skulle klara att sitta i kassan också.
Jag kanske ska ta och fråga denna person  nästa gång jag är och handlar hur h*n ser på sin arbetssituation?

Nu har dom endast tittat på Vellinge kommun där dom felaktigt placerat 4 elever i särskolan. Hur många fler är det som vi inte vet? Och hur många fler är det i andra kommuner? Ja, jag kan väl säga som så, att i denna kommunen vet jag MÅNGA!!!!.
Kanske ska vi be uppdrag granskning köra ett race genom landet?? Det skulle ju bli rätt intressant.


Nu ska jag lite stolt berätta att jag idag har hållt min första föreläsning ;)

Det var på en gymnasieskola i kommunen för ett lärarlag som arbetar med "våra" barn.
Jag trodde väl att jag behövde max 1 timme , men efter 1½ fick vi bryta, men shiiiit jag hade ju bara hunnit med hälften ju!!!

Det var sååå roligt, och det kändes kanonbra. Jag fick applåder efteråt, jag fick kramar och stora TACK för att jag delat med mig. Jag fick en fantastisk blombukett. Jag blev alldeles rörd.

Dom sa att dom mer än gärna återkommer eftersom dom kände att jag hade mer att berätta som dom kunde ha nytta av. Det värmde mer i hjärtat, för då har jag verkligen lyckats nå ut med mitt budskap.

Nu vet jag ju också hur jag ska lägga upp det till en annan gång, så jag inte "svävar iväg". Blir lätt så ibland förstås när man har mycket man vill säga ;)

Efteråt blev det vidare till brukarrådet på förskolan. Det gäller ju och vara med och hålla sig up to date överallt ;)
Vi ska få ta del av den nya läroplanen som arbetas fram, den får vi titta på till nästa möte ;)
Likabehandlingsplanen ska vi också få möjlighet att lämna synpunkter på. Rektorn för förskolan, nämnde ju att nuförtiden ska inte likabehandlingsplanen utvärderas varje år, utan det ska skrivas en ny varje år ;)

Det GILLAR jag ;) ;) För då ökar ju faktiskt möjligheten att utforma den utefter vad som är aktuellt just där och då.
Och med tanke på min och skolans olika åsikter om huruvida dom följt likabehandlingsplanen eller ej, har jag ett stort försprång med att kunna se, om framtida likabehandlingsplaner kan riskera att kränka/utesluta någon.

Nu är jag vääldigt trött. Avslutar med att lägga ut en bild på dom fantastiska blommorna jag fick efter min föreläsning. Känn hur gott dom doftar ;)

Ingen blomma är den andra lik ;)


Likabehandlingsplan

Ja, den är ju fin..... att titta på.....

Men jag sitter i alla fall och ska kommentera skolans senaste svar till skolinspektionen.
Jag behövde lite uppgifter från det stora internet... och hittar ju intressanta saker på vägen...

Det kom ju en ny diskrimineringslag 1 januari i år, och frågor om kränkningar har ju samtidigt flyttats över till skollagen.

"En konsekvens av de två lagarna är att skolorna ska ha en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en årlig plan mot kränkande behandling enligt skollagen."

dööööh????

"- En gång om året måste en ny plan upprättas utifrån en kartläggning av situationen på skolan i nuläget. Den stora utmaningen är att ha nya fräscha glasögon och se på sin skola och de förändringar som ständigt sker där hela tiden, säger Elin Brunell."

tja..... ser man sämre MÅSTE man ju byta glasögon....

"- Det förebyggande arbetet utgår från hur situationen ser ut på just den här skolan, just nu, just i år. Har vi problem på den här skolan som på sikt kan leda till kränkningar?"

nääää...... sånt förekommer inte nånstans.... kränkningar alltså...

måste fortsätta skriva på svaret nu ;)

Läs mer!!

 

Mobbad/kränkt? Men skyll dig själv

Ja, det är väl så man kan sammanfatta skolors tolkning när en elev känner sig kränkt eller mobbad...

För det måste ni ju förstå, att vad som än hänt, så får ju eleven fatta att han/hon själv har bett om det.

Japp....


Jag blir fanimej mörkrädd...... "vår uppfattning är att skolan inte kränkt M".. så står det i skolans svar på frågorna från skolinspektionen..... Vem har rätt att avgöra om en annan människa känner sig kränkt eller inte??

Ibland kostar det att resonera så....

Japp.....  Somliga straffar gud genast....

432.500:-


tillägg...
men oooh, så spännande... vet inte varför det är så spännande just nu... ;) ;)*blink* men ändå ;)
BEO

Det finns ju faktiskt fina handlingsplaner att följa.... synd bara att ingen verkar läsa dom...
Handlingsplan i utformandet av likabehandlingsplanskola och skolinspektion.... IGEN...

Det har varit FULL rulle i kastrullen ett tag ;)
Förra helgen tillbringade jag i Sundsvall, och var mäkta imponerad att jag plötsligt befann mig i NORRLAND.. men wooow liksom ;)

Ja, de var väl nån lärare som inte lyckades banka in i min skalle att sundsvall tillhör norrland... för varför ska man lära sig nåt sånt... var det viktigt???? Men nu vet jag, för nu har jag varit där.... o tänk ändå att jag klarat mig så här långt utan denna världsviktiga kunskap ;)

Jag var på Attentions ordförande-seminarium, som vanligt MYCKET intressant och givande. Fick veta där att jag kunde få "jobb" som attitydambassadör.
Smaka på ordet... A-M-B-A-S-S-A-D-Ö-R....
jo....amba sa dör....
hmm... men faktiskt så kanske man blir lyssnad på om man säger att man är AMBASSADÖR....
Ja, även om jag pratar mest hela tiden och förmedlar kunskap, så är det ändå inte många som vill lyssna till den ovärdeliga kunskap man har för som förälder, för man hittar ju bara på... eller??
 Men om jag är AMBASSADÖR, ja då måste jag ju ändå nå fram.... eller???
Även om jag säger samma saker, så har jag en TITEL.... ja föräldertiteln räcker ju inte alltid så långt... uppenbarligen

Nu ska jag tjuvstarta lite, för om ett par veckor ska jag föreläsa på en INTRESSERAD skola i kommunen, som vill ha kunskap om olika funktionsnedsättningar. Det ska bli spännande.

Och för att gå vidare på veckan som varit, har jag tillbringat två dagar i Varberg på NPF-forum.
Helt fantastiskt intressant, och mest intressant var nog
Eric Donell
wikipedia är väl en bra sida?? Finns mer att läsa, men då får ni leta själva, det finns väl google. .;);)

Veckan som gått har bidragit till härdsmälta. Total utmattning med andra ord.... ja och då önskade man sig precis ett brev från skolinspektionen i fredags *noooot*

Okej.... men så blev det, och det ska jag förhållla mig till.
Det som är svårt för mig nu, är att hur jag ska förhålla mig till skolans svar, eftersom dom inte svarat på frågorna dom fick. Har en del problem med att återkoppla till svar på frågor som handlar om helt andra saker....

Men nåja.... ett bra register på ett usb kommer man långt med många gånger..

Och för att komma fram till det jag skulle säga från början ;) så fick jag tips idag om en länk till skolinspektionens sida.... och den ska ni få här ;)

http://skolinspektionen.se/sv/Pressrum/Pressmeddelanden/Likvardigheten-i-fara-for-elever-med-funktionsnedsattning/

Och nu ska jag sova ;)

Dagens namn:

Bloggens startsida

Sök i bloggen