Skolinspektionen på spaning ;)

Höll ju alldeles på att glömma bort. Skolinspektionen är ju på besök i kommunen, och Torsdag och Fredag är dom på just vår skola ;) ;)

Det ska bli sååå spännande att höra vad dom kommer fram till. Av nån anledning som jag inte har nån aning om har dom en hel del att se över *himlar me ögona*

Jag skrev ju att jag skulle lägga ut frågorna som skolinspektionen vill ha svar på i vårt ärende. Och visst passar det väl alldeles utmärkt så här just nu ;)
Anmälan angående skolsituation för grundskoleelev vid Kapareskolan i Kungsbacka kommun


Skolinspektionen har den 22 juni 2009 tagit emot huvudmannens yttrande i ovan rubricerat ärende. Med anledning av vad som hittills framkommit anmodas huvudmannen att komplettera det tidigare yttrandet genom att inkomma med svar på de numrerade frågorna nedan. Observera att svar ska ges på varje enskild fråga.


Huvudmannens yttrande kommer tillsammans med uppgifterna från anmälaren att ligga till grund för Skolinspektionens ställningstagande i ärendet.


Skolinspektionens utredning avser läsåret 2008/09.


Rätten till utbildning/rätten till stöd


1. Har skolan reflekterat över att elevens behov att bära luva har koppling till elevens stödbehov?


2. Hur har skolan utrett uppgifterna om att elevens behov att bära luva i skolan härstammar från elevens funktionshinder? Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av resultatet av utredningen?


3. Av det material som Kungsbacka komrnun tidigare har skickat in i ärendet framgår att elevens frånvaro har ökat under vårterminen 2009. När fick skolan först kännedom om elevens frånvaro? Vilka uppgifter framkom då?


4. Hur och när har skolan utrett frånvaron? Vad visade utredningen och vilka slutsatser har skolan dragit?


5. Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av resultatet av utredningen (vad, när, hur etc.)? Redovisa i kronologisk ordning.


6. Vilken uppföljning och utvdärdering av vidtagna åtgärder har skett och vad visade den (när, hur etc.)? Redovisa vad som framkommit vid uppföljningen och utvärderingen och vilka slutsatser skolan dragit.


7. Bifoga dokumentation över elevens frånvaro där hela Ht 2008 och Vt 2009 framgår.


Kränkade behandling

8. När och hur har huvudmannen eller någon personal fått kännedom om att eleven/barnet känt sig eller blivit utsatt for kränkande behandling?


9. Hur och när har skolan utrett uppgifterna om kränkande behandling? Vad visade utredningen?


10. Har skolan vid uppgifter om upprepade kränkningar vid något tillfälle mer samlat och allsidigt utrett orsakerna till situationen? Om ja, bifoga dokumentation som styrker detta.


11. Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av uppgifterna och utredningen?


12. Har åtgärderna följts upp och utvärderats? Redovisa vad som framkommit vid uppföljningen och utvärderingen och vilka slutsatser skolan dragit.


13. Redovisa huvudrnannens inställning till uppgifterna om kränkande behandling.


14. Redovisa berörd elevs nuvarande skolsituation.


Anmälaren av ärendet har skickat in synpunkter på Kungsbacka kommuns tidigare yttrande. Valda delar av dessa synpunkter bifogas. Kommunen uppmanas att bemöta anmälarens synpunkter avseende de styckena som markerats med svarta i marginalen (Skolinspektionens markering).


Dokumentation som styrker uppgifterna i yttrandet eller på annat sätt har betydelse för ärendet ska bifogas yttrandet (ifall det finns dokumentation utöver det som redan skickats in till Skolinspektionen.)


Av sekretesskäl bör namn och personuppgifter på andra elever än de aktuella inte utlämnas till Skolinspektionen.


Ett yttrande från en kommun ska lämnas av berörd nämnd, utskott eller tjänsteman uttryckligen på nämndens vägnar.Ja, jag får be att få önska skolan lycka till ;) 

Natti natti

 


Alla dunderkommentarer
Perlen har skrivit detta:

De du! Det var något att bita i för skolan.

2009-09-17 @ 07:36:46
dampmamma har skrivit detta:

Jag blir särskilt förtjust i den fetmarkerade texten och understrykningen...

Kan detta antyda att skolan undvikit att svara på detta tidigare?Det är väl ändå inte möjligt?!?! (jo det är nog tom troligt;-)Det blir mycket dokumentation att plocka fram, får väl hoppas att de hittar den...BRA jobbat Majsan, dags att skolorna får tänka efter vad "en skola för alla" egentligen betyder.

Och hur viktig en luva kan vara, både för den som behöver den och den som envisas med att tvinga av den.2009-09-17 @ 08:31:27
Lottie har skrivit detta:

Bravo !!!!

Harry har skrivit detta:

Ja du!Ju mer jag läser frågorna destomer förundrad är jag.Här har skolan fått något att bita i.En del frågor var riktigt kluriga.Hoppas detta ger berörda personer smäll på fingrarna samt en enkelbiljett till........Lycka till.

2009-09-17 @ 17:14:45
Ewa S har skrivit detta:

Ja du Majsan....Det är nog större chans att vinna på Lotto än att fixa sig ur bra svar på de frågorna ovan misstänker jag:-D.

2009-09-17 @ 21:26:53
Fredetta har skrivit detta:

Hehe....det blir nog tufft för skolan att besvara de frågorna men de kan gott få svettas ordentligt!

Ha en skön helg!

2009-09-18 @ 10:56:32
Mia har skrivit detta:

Hejsan!

Vad bra att dom ska kolla upp saken och att skolan får väl formade frågor att svara på.

Spännande att sen se vad skolan svarade =)Lycka till

2009-09-19 @ 10:59:08
Jayne har skrivit detta:

Jag önskar er LYCKA TILL.

Fick mycket bra brev från skolinspektionen när vår anmälan var inne... med BRA synpunkter och frågor till skolan. Men jag är inte helt nöjd med deras slutsvar..så luddigt.

Eftersom vi hade en massa möten (för att jag INTE var nöjd med deras arbetssätt) så menade skolinspektionen att skolan försökte. Jag å andra sidan menar att om de verkligen försökte så skulle vi inte behövt ha alla dessa meningslösa möten...

Men men men..

LYCKA TILL

2009-09-20 @ 20:36:10
http://jayne.blogg.se/ är min hemadress

Här skriver du din goa kommentar ;)

Ditt vackraste namn ;)
Jag ser dig ;)

Din hemliga adress ;)

Din hemadress? ;)

Din dunderkommentar skriver du här ;)

Trackback
Dagens namn:

Bloggens startsida

Sök i bloggen